Vánoční otevírací doba prodejen Pells. V období od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 budou prodejny ZAVŘENY.

  6. 9. 2021

Kola Pells na pomoc lidem

Charita Ostrava kromě dalších služeb poskytuje pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a přišli o střechu nad hlavou. Pomáhá jim s návratem zpět do běžného života až k samostatnému bydlení.

Systém těchto služeb se v Ostravě buduje už od roku 1994, kdy vznikla noclehárna a azylový dům pro muže a azylový dům pro maminky s dětmi. V roce 2006 přibylo nízkoprahové denní centrum pro ženy a muže z „ulice“, kde mohou nacházet každý všední den bezpečné prostředí, zázemí pro hygienu, sociální poradenství atd. Systematická pomoc přímo v ostravských vyloučených lokalitách se do další navazující služby Terénní programy promítla od počátku roku 2017. Nejmladší ze služeb Charity Ostrava od té doby přináší nejen naději do životů lidí, kteří mnohdy naději již ztratili, ale v malém týmu 3 sociálních pracovníků přinesla od počátku letošního roku i drobnou inovaci do své práce, která však poskytování pomoci významně zkvalitňuje.

 

„Zamýšlela jsem se nad možnostmi, jak se co nejvíce přiblížit klientům služby a zároveň být efektivní v rámci velkého města.“ říká Jana Němcová, vedoucí služby Charitního střediska sv. Benedikta Labre – terénních programů. „Díky využití kol se dostáváme blíže ke klientům, mažou se sociální rozdíly, získáváme nezbytnou důvěru, na které lze začít budovat vztah. Na kolech se můžeme rychleji dostat do lokalit, které jsou autem nedostupné.“ hodnotí základní přínos pohybu v práci na dvou kolech Jana Němcová. Kolo umožňuje okamžitě být u klienta, který na počátku nemusí mít potřebu být kontaktován.


Auta samozřejmě zůstala nutným pracovním prostředkem terénních sociálních pracovníků pro doprovody lidí z vyloučené lokality pro zajištění osobních záležitostí klientů, jako jsou kontakt s úřady, lékařem apod. Jízda na kole má samozřejmě také pozitivní dopad na provozní náklady poskytování služby a po dvou kolech bez motoru zůstává nesporně menší ekologická stopa. „Byť kola používáme něco přes půl roku, mohu říci, že nám umožnily výrazně zefektivnit a zkvalitnit kontaktní práci v terénu,“ doplňuje Jana Němcová, která díky svému osobnímu nastavení bicykl jako pracovní prostředek využívá bez ohledu na roční období. Denně kontaktní pracovníci na cestách za svými klienty urazí na kole až 40 km. Ve službě i díky partnerství a podpoře obchodu Mojekolo.cz zatím slouží 2 horská kola Pells a do budoucna se plánuje využití ještě jednoho dalšího.

Charita Ostrava a kola Pells