Vrácení zboží a reklamace

Formuláře pro vrácení / výměnu zboží ke stažení:

Formulář pro reklamaci ke stažení:

Často kladené dotazy 

Mohu zboží vrátit bez udání důvodu?
Ano, zboží zakoupené online lze vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení. Zboží by mělo být v originálním obalu a nepoškozené.
Jak mám zboží vrátit?
•Zboží zakoupené na prodejně v Brně můžete vrátit zde.
•Zboží zakoupené na e-shopu zašlete na adresu: Pells Distibution s.r.o., Průmyslová 894/1, 747 23 Bolatice.
•Ke zboží prosím přiložte průvodní list ve kterém bude uvedeno číslo objednávky/faktury a číslo bankovního účtu.
Kdy dostanu své peníze zpět?
Platby se snažíme vrátit co nejdříve, obvykle do 14 dnů od přijetí zboží a odstoupení od smlouvy.
Ke zboží jsem dostal dárek. Mám jej také vrátit?
Ano, pokud se ke vrácenému zboží váže dárek, musíte jej také vrátit.
Mohu zboží vrátit na dobírku?
Ne, vrátit zboží na dobírku není možné. Vzhledem k přepravním podmínkám nemáme možnost nahlédnout a zkontrolovat obsah zásilky před převzetím.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte náš zákaznický servis.

 

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Pells Distribution s.r.o. (dále jen „Pells“) umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný také na internetových stránkách www.pells.eu, odkaz naleznete výše – „Žádost o vrácení / výměnu zboží“.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Pells Distribution s.r.o.

Průmyslová 894/1

747 23 Bolatice

Zboží, které vracíte společnosti Pells, posílejte vždy na tuto adresu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Pells bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (čisticí a mazací prostředky, ostatní náhradní díly a další), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve dvoutýdenní lhůtě, Pells doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy zboží doručit na adresu reklamací Pells v Bolaticích na ulici Průmyslová spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií nákupního dokladu (nebo jeho číslem) a uvedeným číslem bankovního účtu, na který mají být peníze vráceny.

Kupující odpovídá společnosti Pells za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující hradí přepravní náklady spojené s odesláním zboží zpět prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu společnost Pells bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala. Pells si vybere způsob vrácení peněžních prostředků. Pokud bylo zboží zakoupeno na poukázku, vyhrazuje si společnost Pells vrátit peníze opět poukázkou na další nákup. Náleží-li společnosti Pells náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, společnost Pells není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí kupující vrácené zboží předá. Kupující je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Pells právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.