HUKO

Měrka řetězu

Umístěte měrku na řetěz dle nákresu níže a podle způsobu zapadnutí kalibračního trnu vyhodnoťte opotřebení řetězu a nutnost jeho výměny.

OK